CLOSE WINDOW

Grid AirSync™: Proximetry Advanced R&D; for Next Generation Smart Grid Networks


Proximetry Poland Sp. z o.o. realizuje projekt: Grid AirSync™: System Zarządzania dla Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych" który został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zbudowanie innowacyjnego systemu zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi, zorientowanego na potrzeby inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid.

Proximetry Poland Sp. z o.o.
Al. Rozdzienskiego 91
40-203 Katowice, Poland
Phone: 32-258-0682
Fax: 32-200-0333