CLOSE WINDOW

Autonomic AirSync™: The Next Generation Wireless Network
Management System


Proximetry Poland Sp. z o.o. realizuje projekt: "Autonomic AirSync™; System Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji" który został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań i prac rozwojowych w celu stworzenia nowoczesnego systemu zarządzania i budowy heterogenicznych sieci bezprzewodowych, zapewniającego niskie koszta budowy i utrzymania takich sieci.

Proximetry Poland Sp. z o.o.
Al. Rozdzienskiego 91
40-203 Katowice, Poland
Phone: 32-258-0682
Fax: 32-200-0333